autopůjčovna, odtahová služba, asistenční služba
Právní ochrana

Přepravovaná vozidla a posádky vozidel jsou pod právní ochranou pojišťovny DAS.

Pojištění

Všechna vozidla v autopůjčovně mají zákonné a havarijní pojištění.

S auty zapůjčenými v naší autopůjčovně můžete urazit neomezený počet kilometrů, aniž byste zaplatili třeba jen korunu navíc.

Přečtěte si naše články o automobilech nejen naší autopůjčovny.


Nahradní vůz zdarma

Stali jste se účastníky dopravní nehody, kterou jste nezavinili? Jste závislý na svém vozidle, ať už ze soukromých, nebo služebních důvodů a teď nevíte, čím budete jezdit po dobu opravy vašeho poškozeného vozidla?

Naše autopůjčovna Praha Vám zdarma zapůjčí náhradní vůz v případě nezaviněné dopravní nehody, nebo v případě, že jste již sami pojistnou událost nahlásili na pojišťovně, nebo i v případě, kdy jste již zadali opravu svého poškozeného vozidla autoservisu.

Autopůjčovna Vám zdarma zapůjčí vozidlo za těchto předpokladů:

Jste-li poškozeným v důsledku dopravní nehody, máte v případě vzniku odpovědnosti za škodu nárok na náhradu skutečné škody v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a využití služeb autopůjčovny Praha zdarma. Za skutečnou škodu se považují také vyšší náklady, které jste jako poškozený nucen vynaložit na provoz zapůjčeného vozidla ve srovnání s náklady, které byste jinak vynaložil na provoz svého vozidla, které jste však po určitou dobu nemohl použít v důsledku jeho poškození. Náklady na provoz vlastního vozidla jsou označovány jako pevné náklady a jsou odečítány od ceny půjčovného.

Na jak dlouho Vám autopůjčovna zapůjčí náhradní vozidlo?

Délka zapůjčení náhradního vozidla je závislá na druhu vzniklého poškození a následně na jeho způsobu odstranění, popřípadě na zvoleném způsobu náhrady škody.

Délka zapůjčení náhradního vozidla nesmí zpravidla přesáhnout délku opravy poškozeného vozidla. Počátek zapůjčení náhradního vozidla je nejdříve ode dne předání poškozeného vozidla autopůjčovnou do opravy v autoservisu. Ukončení zapůjčení náhradního vozidla maximálně do doby ukončení opravy poškozeného vozidla, nebo do doby kdy pomine nutnost zapůjčení náhradního vozidla.

Délka zapůjčení náhradního vozidla po dobu vyřízení a proplacení pojistné události. Počátek zapůjčení náhradního vozidla je nejdříve ode dne vzniku pojistné události. Ukončení zapůjčení náhradního vozidla je nejpozději v den obdržení pojistného plnění za škodu na vozidle, avšak s přihlédnutím na tržní cenu poškozeného vozidla, zpravidla maximálně na délku okolo jednoho měsíce, nebo do doby, kdy pomine nutnost zapůjčení náhradního vozidla, například do doby obstarání si nového vozidla, nastane-li tato varianta dříve.

Úhrada jste-li podnikatel či fyzická osoba

jste-li podnikatel, slouží úhrada půjčovného k eliminaci ušlého zisku, který byste jinak mohl uplatňovat, pokud nemáte k dispozici jiné vlastní vozidlo.

jste-li nepodnikající fyzická osoba, lze půjčovné uhradit v těch případech, kdy vozidlo nutně potřebujete k osobní potřebě (např. pravidelná doprava do zaměstnání, pokud jste se takto dopravoval i před nehodou a nelze situaci řešit jiným způsobem, pravidelná návštěva lékaře, nemožnost zajistit jinak chod domácnosti apod.), v odůvodněných případech k potřebě dalších osob (např. pravidelná doprava ošetřované osoby do nemocnice apod.)

Pokud si nejste jistý, zda pojistitel bude považovat Vaše důvody pro zapůjčení náhradního vozidla za dostatečně odůvodněné, obraťte se se žádostí o posouzení Vašich důvodů na likvidátora pojišťovny, nebo naši pobočku Autopůjčovny Praha.

Naše autopůjčovna Vám pomůže s výběrem adekvátního vozidla

vypůjčené vozidlo je užíváno k témuž účelu jako poškozené vozidlo

vypůjčené vozidlo odpovídá svými parametry poškozenému vozidlu, tj. je nižší nebo max. stejné třídy, jako Vaše poškozené vozidlo

sazba nájemného za náhradní vozidlo musí odpovídat obvyklým cenám příslušného nebo obdobného vozidla v regionu. Doporučujeme se tedy vždy informovat o ceně půjčovného. Naše autopůjčovna Vám ochotně poradí.

Z výše uvedených bodů pro Vás vyplývá jednoduchý závěr - při zapůjčení vozidla v autopůjčovně, při posuzování ceny nájemného a doby, po kterou budete mít vozidlo pronajato, postupujte tak, jako byste veškeré náklady nesl sám.

Co musíte autopůjčovně doložit?

Potřebné podklady se dokládají v kopiích, které Vám rádi zhotovíme v kancelářích naší autopůjčovny.

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není-li k dispozici, údaje o viníkovi dopravní nehody, (SPZ a typ vozidla, číslo pojistné smlouvy, údaje o řidiči a dopravní nehodě, vyplněný a podepsaný záznam o dopravní nehodě)
 • zakázkový list autoservisu v případě opravy poškozeného vozidla
 • fakturu autoservisu za opravu poškozeného vozidla po ukončení opravy, byla-li poškozeným zvolená
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora (prohlídka), je-li k dispozici
 • Autopůjčovna Praha si vyhrazuje právo vyžádání dalších potřebných podkladu souvisejících s prokázáním a vyčíslením skutečné škody.

Co budete podepisovat?

Níže uvedené podklady podepisuje majitel, nebo provozovatel vozidla, popřípadě jednatel společnosti vlastnící poškozené vozidlo, nebo osoba s podpisovým právem.

 • plnou moc
 • smlouvu o pronájmu motorového vozidla
 • čestné prohlášení o účelnosti zapůjčení náhradního vozidla
 • podklady k prokázání vzniku skutečné škody

Služby Rent a car máte již předplaceny v rámci povinného ručení viníka dopravní nehody, vyplývají ze zákona 168/99 Sb. a budou v rámci služeb naší autopůjčovny za poškozeného řádně uplatněny na patřičné pojišťovně.

Naše autopůjčovna Praha, Vám pomůže, poradí a připraví veškeré podklady, které budete potřebovat a zajistí Vám tak nejjednodušší přepravu osob.

Proč byste měli díky poškození, které jste nezavinili snižovat ze svého standardu, kterým je bezpochyby i užívání vašeho vozidla!


Naše vozy

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi 1,9 TDI Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II 1,9 TDI Škoda Octavia II
1,9 TDI
Cena od 720 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia I Škoda Fabia I
1,2 HTP
Cena od 490 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia II Škoda Fabia II
1,2 HTP
Cena od 550 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia Combi 1,9 SDI Škoda Fabia Combi
1,9 SDI
Cena od 650 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Mercedes Vito 2,2 CDI Mercedes Vito
2,2 CDI
Cena od 1900 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Ford Transit 2,2 TDCi Ford Transit
2,2 TDCi
Cena od 1400 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Volkswagen Caddy 1,9 SDi Volkswagen Caddy
1,9 SDi
Cena od 720 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia II Combi 1,2 HTP Škoda Fabia II Combi
1,2 HTP
Cena od 620 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Ford Transit 2,2 TDCi Ford Transit
2,2 TDCi
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II 1,6 TSI Škoda Octavia II
1,6 TSI
Cena od 720 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II 1,9 TDI Škoda Octavia II
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi 1,9 TDI Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »